ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DAENI
 
Strada Principala; nr 42, cod postal: 827065; tel: 0240577603, 0240577788; fax: 0240577789, 0372877018; e-mail: primariadaeni@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Procese Verbale Şedinţe Publice

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Daeni: Procese Verbale Şedinţe Publice

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 PROCES VERBAL Incheiat astazi 06.02.2012, in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Daeni, judetul Tulcea, desfasurata in ,,sala mare’’ a Primariei Daeni 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
2 PROCES VERBAL Incheiat astazi 22.12. 2011, in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Daeni, judetul Tulcea, desfasurata in sala mare a Primariei 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
3 PROCES VERBAL Incheiat astazi 29.02.2012, in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Daeni, judetul Tulcea 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
4 PROCES VERBAL Incheiat astazi 06.02.2012, in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Daeni 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
5 PROCES VERBAL Incheiat astazi 06.02.2012, in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Daeni, judetul Tulcea 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
6 PROCES VERBAL Incheiat astazi 28 decembrie 2012, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Daeni, judetul Tulcea, fiind prezenti 9 consilieri locali din totalul de 11 in functie 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
7 Anexa nr. 2 la HCL nr. 2 din 16.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
8 PROCES VERBAL Incheiat astazi 16 ianuarie 2013, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Daeni, judetul Tulcea, fiind prezenti 9 consilieri locali din totalul de 11 in functie 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
9 PROCES VERBAL Incheiat in cadrul ședintei ,,ordinare” a Consiliul Local al Comunei Dăeni, judetul Tulcea, din data de 25.02.2016, care se defasoara in ,,sala mare” a Primariei Comunei Daeni, judetul Tulcea ; 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
10 PROCES VERBAL Încheiat astăzi , 29.03.2016, în cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Dăeni, județul Tulcea. Convocarea consiliului s-a realizat prin dispoziția primarului nr. 40/22.03.2016. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
11 PROCES VERBAL Încheiat astăzi , 29.04.2016, în cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Dăeni, județul Tulcea. Convocarea consiliului s-a realizat prin dispoziția primarului nr. 53/22.04.2016. 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
12 TABEL NOMINAL Cuprinzând consilierii locali propuși spre validare în urma alegerilor din data de 5 iunie 2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
13 P R O C E S – V E R B A L Încheiat astăzi, 21.06.2016, în cadrul ședintei de constituire a Consiliului local Dăeni, județul Tulcea. Convocarea consilierilor locali declarați aleși la scrutinul din data 5 iunie 2016 s-a realizat prin Ordinul Prefectului Județului Tulcea nr. 1143 din 17.06. 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
14 P R O C E S – V E R B A L încheiat astăzi, 27.06.2016, în prima şedinţă a comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei Daeni 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
15 PROCES VERBAL ÎNCHEIAT ASTĂZI 27.06.2016 ÎN ŞEDINŢA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DĂENI, JUDEŢUL TULCEA 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
16 PROCES VERBAL Încheiat astăzi , 01.07.2016, în cadrul sedinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Dăeni, județul Tulcea. Convocarea consiliului s-a realizat prin dispoziția primarului nr. 85 din 27.06.2016. 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
17 PROCES VERBAL Încheiat astăzi , 01.07.2016, în cadrul sedinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Dăeni, județul Tulcea. Convocarea consiliului s-a realizat prin dispoziția primarului nr. 85 din 27.06.2016. 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
18 Proces verbal - sedinta din 06.10.2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148866480005-03-2017
19 Proces verbal - sedinta din 29.11.2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148866480005-03-2017
20 Proces verbal - sedinta din 22.09.2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148866480005-03-2017
21 Proces verbal - sedinta din 15.12.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148866480005-03-2017
22 Proces verbal - sedinta din 27-02-2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148814640027-02-2017
23 p-v sedinta 22.12.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148235760022-12-2016
24 Proces verbal - sedinta din 09-01-2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148399920010-01-2017
25 Proces verbal - sedinta din31-01-2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148581360031-01-2017
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Daeni - Toate drepturile rezervate