ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DAENI
 
Strada Principala; nr 42, cod postal: 827065; tel: 0240577603, 0240577788; fax: 0240577789, 0372877018; e-mail: primariadaeni@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Daeni: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea “Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor comerciale de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului” 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136191600027-02-2013
2 EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotarare privind impozitele si taxele locale pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
3 EXPUNERE DE MOTIVE privind initierea procedurilor de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei DAENI, judetul TULCEA. 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
4 EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare nr. 8 ce vizeaza folosirea excedentului bugetar din anul 2012 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
5 EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre nr. 9privind aprobarea concesionării unei suprafete din pasunea comunala 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
6 PROIECT DE HOTARARE privind revocarea hotararii Consiliului local al comunei Daeni nr. 13 din 22 februarie 2008, privind vanzarea constructiilor zootehnice si a terenului aferent ale fostului A.E.I. Daeni, d-lui MATEI DUMIRU 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145730160007-03-2016
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de prestări servicii încheiat între U.A.T. Comuna Dăeni și Daily Business Technology S.R.L. 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154266480020-11-2018
8 Proiect de hotarare - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinară a Consililui Local al Comunei Dăeni din data de 31.10.2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154266480020-11-2018
9 Proiect de hotarare - privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea pentru anul 2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154266480020-11-2018
10 Proiect de hotarare - privind vânzarea, prin licitație publică organizată potrivit legii, a terenului intravilan identificat prin număr cadastral 34602, în suprafață totală de 6.225 mp, situat în Tarla 139, Parcela A 3424, aflat în proprietatea Comunei Dăeni, județul Tulcea, patrimoniu 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154266480020-11-2018
11 Proiect de hotarare - privind vânzarea, prin licitație publică organizată potrivit legii, a terenului intravilan identificat prin număr cadastral 34637, în suprafață totală de 15.000 mp, situat în Tarla 142, Parcela A 3499, Lot 1, aflat în proprietatea Comunei Dăeni, județul Tulcea, pat 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154266480020-11-2018
12 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Dăeni din data de 23 noiembrie 2018, orele 14 , convocată prin Dispoziția nr. 109 emisă de Primarul Comunei Dăeni în data de 16.11.2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154266480020-11-2018
13 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Daeni 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157290480005-11-2019
14 Proiect de Hotarare anulare accesorii 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157350960012-11-2019
15 Proiect de Hotarare Impozite si taxe locale 2020 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157290480005-11-2019
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Daeni - Toate drepturile rezervate