ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DAENI
 
Strada Principala; nr 42, cod postal: 827065; tel: 0240577603, 0240577788; fax: 0240577789, 0372877018; e-mail: primariadaeni@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Daeni: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 HOTARAREA NR. 1 din 31 ianuarie 2012 privind alegerea presedintelui de sedinta, in persoana doamnei Popescu Maricica – consilier local. 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
2 H O T Ă R Â R E A NR. 2 privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care va fi realizat în anul 2012 de către beneficiarii venitului minim garantat 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
3 HOTARAREA NR. 3 privind aprobarea valorii unei zile de munca si a veniturilor potentiale care s-ar putea obtine din valorificarea bunurilor, in vederea acordarii ajutorului social 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
4 H O T A R A R E A Nr. 4 privind aprobarea contractului de prestari de servicii de paza si patrulare, nr. 14 din 20.01.2012 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
5 H O T Ă R Â R E A NR. 5 privind acordarea unor burse de ajutor social acodate din sume defalcate din bugetul de stat 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
6 H O T A R A R E A Nr. 6 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Consiliul Local Daeni si Inspectoratul de Politie al judetului Tulcea – Sectia de Ploitie Peceneaga 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
7 HOTARAREA NR. 9 Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „ Centru local de informare turistica in Comuna Daeni si proximitati; Dezvoltare si matketing turistic’’, precum a altor masuri necesare implementarii acestuia 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
8 HOTARAREA NR. 10 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Daeni nr. 3 din 31 ianuarie 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
9 HOTARAREA NR 11 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Daeni pentru anul 2012 si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
10 HOTARAREA NR 7 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Daeni pentru anul 2012 si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
11 HOTARAREA Nr.8 privind aprobarea Programului pentru salubrizarea localitatii Daeni pe anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
12 HOTARAREA NR 41 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Comunei Daeni,,judetul Tulcea pentru anul 2012 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
13 HOTARAREA NR.8 privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport a personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat din comuna Nalbant , judeţul Tulcea , pentru lunile septembrie-decembrie 2012 si ianuarie 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136364400019-03-2013
14 HOTARAREA NR. 1 privind alegerea presedintelui de sedinta 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
15 Articol unic: Incepand cu data de 16 ianuarie 2013, pe durata a 3 luni de zile, este desemnat presedinte de sedinta domnul Popa Florin – consilier local. Hotararea a fost adoptata astazi 16 ianuarie 2013, cu 9 voturi ,,pentru’’ ale consilierilor. 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
16 HOTARAREA NR. 3 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, reprezentand venituri proprii ale Consiliului Local al comunei Daeni, judetul Tulcea, pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
17 HOTARAREA NR. 4 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
18 HOTĂRÂREA NR.5 privind aprobarea Planului de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirilor, inghetului, alunecusului si a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2012-2013 al Comunei Daeni, judetul Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
19 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 5 / 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
20 HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea Programului de salubrizareal Comunei Daeni, judetul Tulcea, pe anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
21 Anexa nr. 1 la HCL Daeni nr. 6 / 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
22 H O T A R A R EA NR. 7 privind initierea procedurilor de inventariere a domeniului privat al Comunei Daeni, judetul Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
23 Anexa la HCL nr.7 din 16.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
24 Anexa nr. 1 la HCL nr. 3 / 16.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
25 Anexa nr. 1 la HCL nr. 2 / 16.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
26 H O T A R A R EA NR. 8 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar dinanul 2012 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
27 HOTĂRÂREA nr. 9 privind aprobarea concesionării suprafeţei de 792,16 ha păşune ce se află în proprietatea privată a comunei Daeni, judeţul Tulcea 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
28 Anexa nr. 1 la HCL DAENI NR. 9 / 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
29 STUDIU DE OPORTUNITATE la proiectul de hotărâre nr. 9 din 26.02.2013 privind aprobarea concesionarii suprafeţei de 792.16 ha de păşune ce se afla in proprietatea privata a comunei Daeni, judetul Tulcea, in vederea păşunatului 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
30 CONTRACT DE CONCESIUNE Incheiat astăzi 26.02.2013 la Primaria Daeni Nr. 260 din 26.02.2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
31 HOTARAREA nr. 12 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 480.000 lei 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136692360026-04-2013
32 HOTARAREA NR. 11 privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, precum și modalității de soluționare a situațiilor indentificate 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
33 H O T A R A R E A Nr. 12 privind aprobarea contractului de servicii, intre u.a.t. Comuna Daeni si SC ARTPRACO PROIECT SRL 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
34 H O T A R A R E A Nr. 13 privind aprobarea contractului de servicii, intre u.a.t. Comuna Daeni si SC ARTPRACO PROIECT SRL 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
35 HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Parohia ,, Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Comuna Dăeni, județul Tulcea 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
36 HOTARAREA NR 15 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Comunei Dăeni, judetul Tulcea pentru anul 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
37 HOTARAREA NR. 16 privind aprobarea modificarii si completarii hotararii Consiliului Local Daeni nr. 28 din 31.10.2012, modificata si completata prin hotararea Consiliului Local Daeni nr. 5 din 29.01.2015 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
38 HOTARAREA NR. 17 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dăeni pentru anul 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
39 HOTĂRÂREA NR .19 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dăeni, județul Tulcea 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
40 H O T Ă R Â R E A Nr. 31 privind aprobarea încheierii unui Contract de comodat cu C.M.I. Doctor Ungureanu Elena - Camelia 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
41 HOTARAREA NR. 18 privind alegerea președintelui de ședință 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
42 HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea dării în administrare a imobilului - clădire Școala cu 2 clase ,,Aronică ” – Consililui de administrație al Școlii Gimnaziale Dăeni, din Comuna Dăeni, județul Tulcea 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
43 H O T Ă R Â R E A Nr. 22 privind aprobarea contractului de prestări servicii proiectare, între U.A.T. Comuna Daeni și S.C. REEDLAND PROIECT SRL 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
44 HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea Contractului de prestări servicii, între U.A.T.Comuna Dăeni și S.C. Alfa S.R.L. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
45 HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea Contractului de prestări servicii, între U.A.T.Comuna Dăeni și Corhan Grup S.R.L. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
46 HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea Contractului de închiriere, între U.A.T.Comuna Dăeni și S.C. Geotrans&Anaconstruct S.R.L. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
47 HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea Contractului, între U.A.T.Comuna Dăeni și S.C. Daily Business Technology S.R.L. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
48 H O T Ă R Â R E A Nr. 27 privind aprobarea contractului de servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și S.C. Tehnoconsult Proiect S.R.L. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
49 H O T Ă R Â R E A Nr. 28 privind aprobarea contractului de prestări servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și S.C. Top Electric S.R.L. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
50 H O T Ă R Â R E A Nr. 29 privind aprobarea Contractului de prestări servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și S.C. Geotehnic S.R.L. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
51 HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea dării în administrare a imobilului - clădire Școala cu 2 clase ,,Aronică ” – Consililui de administrație al Școlii Gimnaziale Dăeni, din Comuna Dăeni, județul Tulcea 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
52 H O T Ă R Â R E A Nr. 22 privind aprobarea contractului de prestări servicii proiectare, între U.A.T. Comuna Daeni și S.C. REEDLAND PROIECT SRL 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
53 HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea Contractului de prestări servicii, între U.A.T.Comuna Dăeni și S.C. Alfa S.R.L. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
54 HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea Contractului de prestări servicii, între U.A.T.Comuna Dăeni și Corhan Grup S.R.L. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
55 HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea Contractului de închiriere, între U.A.T.Comuna Dăeni și S.C. Geotrans&Anaconstruct S.R.L. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
56 HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea Contractului, între U.A.T.Comuna Dăeni și S.C. Daily Business Technology S.R.L. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
57 H O T Ă R Â R E A Nr. 27 privind aprobarea contractului de servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și S.C. Tehnoconsult Proiect S.R.L. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
58 H O T Ă R Â R E A Nr. 28 privind aprobarea contractului de prestări servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și S.C. Top Electric S.R.L. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
59 H O T Ă R Â R E A Nr. 29 privind aprobarea Contractului de prestări servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și S.C. Geotehnic S.R.L. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
60 H O T Ă R Â R E A Nr. 30 privind aprobarea Contractului de servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și S.C. Aliana – Team Consulting S.R.L. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
61 H O T Ă R Â R E A Nr. 31 privind aprobarea încheierii unui Contract de comodat cu C.M.I. Doctor Ungureanu Elena - Camelia . 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
62 HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Dăeni nr. 45 din 29.10.2015, privind stabilirea taxelor și impozitelor locale, reprezentând venituri proprii ale Consiliului Local al comunei Dăeni, județul Tulcea, pentru anul 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
63 H O T Ă R Â R E A Nr. 32 privind aprobarea Contractului de servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și SC ARTPRACO PROIECT SRL 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
64 H O T Ă R Â R E A Nr. 33 privind aprobarea Contractului de asistență de specialitate masurători topografice, între U.A.T. Comuna Dăeni și P.F.A. Sârbu Denis Cristian. 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
65 H O T Ă R Â R E A Nr. 34 privind aprobarea Contractului de prestări servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și P.F.A. Ivănică A. Florin . 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
66 H O T Ă R Â R E A Nr. 40 privind aprobarea Contractului de Lucrări, între U.A.T. Comuna Dăeni și SC SILUAN PROIECT SRL 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
67 H O T Ă R Â R E A Nr. 41 privind aprobarea Contractului de Servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și SC SILUAN PROIECT SRL 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
68 H O T Ă R Â R E A Nr. 42 privind aprobarea Contractului de Servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și SC SILUAN PROIECT SRL 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
69 HOTĂRÂREA NR. 36 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției ,,Reabilitare Școală cu două clase Aronică în Comuna Dăeni, Județul Tulcea ” 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
70 HOTARAREA NR. 39 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
71 HOTĂRÂREA NR.1 privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei Dăeni, jud.Tulcea 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
72 H O T A R A R E A Nr.2 privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului Local al Comunei Dăeni, județul Tulcea 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
73 H O T A R A R E A Nr.3 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Dăeni, judeţul Tulcea în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
74 H O T A R A R E A Nr.4 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Dăeni, județul Tulcea 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
75 H O T A R A R E A Nr.5 privind alegerea viceprimarului Comunei Dăeni, Județul Tulcea 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
76 H O T A R A R E A Nr.8 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției ,,Reabilitare și Modernizare Străzi în Comuna Dăeni, Județul Tulcea ” 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
77 H O T A R A R E A Nr.7 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Dăeni, județul Tulcea 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
78 H O T A R A R E A Nr.5 privind alegerea viceprimarului Comunei Dăeni, Județul Tulcea 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
79 H O T A R A R E A Nr.6 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Dăeni, județul Tulcea 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
80 H O T A R A R E A Nr 9 privind acordul de principiu pentru vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a terenului extravilan identificat prin numar cadastral 32794, în suprafaţă totală de 16.694 mp, situat în Tarla 75, Parcela A 406, Lot 2 aflat în proprietatea Comunei Dae 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
81 H O T A R A R E A Nr.11 privind acordul de principiu pentru vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a terenului intravilan, în suprafaţă totală de 5.800 mp, situat în Tarla 80, Parcela A 1956, Lot 2 aflat în proprietatea Comunei Daeni, judetul Tulcea, patrimoniu privat 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
82 HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea Contractului de Servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și SILUAN PROIECT SRL 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
83 HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea Contractului de Servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și SILUAN PROIECT SRL 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
84 HOTĂRÂREA NR. 13 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, judetul Tulcea pentru anul 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
85 H O T Ă R Â R EA NR. 20 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Comunei Dăeni, judeţul Tulcea 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
86 HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea Contractului de Prestări Servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și Moise Sava – Diriginte de șantier 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
87 H O T A R A R E A Nr. 15 privind aprobarea reorganizării Serviciului Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Dăeni, prin înființarea societății comerciale AQUA & CANAL DĂENI S.R.L. 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
88 HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea Contractului de Servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și Ghiță Gheorghe P.F.A. 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
89 HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea Contractului de Servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și Siluan Proiect SRL 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
90 HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea Contractului de Servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și Siluan Proiect SRL 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
91 HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Comunei Dăeni, judetul Tulcea pentru anul 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
92 H O T A R A R E A Nr. 42 privind actualizarea Comisiei Locale de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice în comuna Dăeni , județul Tulcea 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
93 H O T A R A R E A Nr. 43 privind revocarea HCL nr.13/22.02.2008 privind vânzarea construcțiilor zootehnice și a terenului aferent ale fostului A.E.I Dăeni , d-lui Matei Dumitru 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
94 H O T A R A R E A Nr.44 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
95 HOTĂRÂREA NR. 45 privind aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2016 – 2017, pe raza Comunei Dăeni, județul Tulcea 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
96 HOTĂRÂREA NR. 46 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, judetul Tulcea pentru anul 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
97 H O T A R A R E A Nr.47 privind alegerea președintelui de ședință 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
98 H O T A R A R E A Nr.48 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2017 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
99 HOTĂRÂREA NR.49 privind aprobarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea sărbătorii ,,Pomul de Crăciun 2016” în Comuna Dăeni, județul Tulcea 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
100 H O T A R A R E A Nr.50 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Comunei Dăeni, judeţul Tulcea 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
101 H O T A R A R E A Nr 51 privind acordul de principiu pentru concesionarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a terenului intravilan, în suprafaţă de 225 mp, situat în Tarla 142, Parcela 3510 aflat în proprietatea Comunei Daeni, judetul Tulcea, patrimoniu privat şi în admin 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
102 HOTĂRÂREA NR. 52 privind aprobarea Contractului de Lucrări, între U.A.T. Comuna Dăeni și Newbuilding Cons SRL 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
103 HOTĂRÂREA NR.53 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, judetul Tulcea pentru anul 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
104 H O T A R A R E A Nr.54 privind "reorganizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Dăeni în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 58/19.09.2016 și atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizar 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
105 HOTĂRÂREA NR.55 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, judetul Tulcea pentru anul 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
106 HOTĂRÂREA NR. 56 privind aprobarea Contractului de servicii, între U.A.T. Comuna Dăeni și S.C. Sos Expert Consulting SRL 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
107 H O T A R A R E A Nr.57 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru obiective de investiții prevăzute în buget pe anul 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
108 HOTĂRÂREA NR.58 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, judetul Tulcea pentru anul 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
109 HCL 22 2017 IND ILUMINAT PUBLIC 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149963400010-07-2017
110 HCL 23 2017 MODERNIZARE DRUM ACCES STATIE 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149963400010-07-2017
111 HCL 21 2017 MODERNIZARE STRAZI ȘI CONSTRUIRE CENTURA 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149963400010-07-2017
112 HCL 24 2017 AMENAJARE TROTUARE DJ 222G 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149963400010-07-2017
113 HOT 1 RECTIFICARE BUGET 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148581360031-01-2017
114 HOT 2 DEFICIT BUGETAR 1 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148581360031-01-2017
115 HOT 2 DEFICIT BUGETAR 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148581360031-01-2017
116 HCL 3 2017 PLAN DE FUNCȚII 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148581360031-01-2017
117 HCL 4 2017 RETEA ȘCOLARĂ 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148581360031-01-2017
118 HCL 5 2017 PLAN SALUBRIZARE 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148581360031-01-2017
119 HCL 6 2017 PLAN ACTIUNI VMG 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148581360031-01-2017
120 HCL 7 2017 INCETARE MANDAT 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148581360031-01-2017
121 HCL 8 2017 ORGANIGRAMA 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148581360031-01-2017
122 HCL 9 2017 DEZMEMBRARE 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148581360031-01-2017
123 HCL 10 2017 DELEGARE SALUBRIZARE 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148581360031-01-2017
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Daeni - Toate drepturile rezervate