ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DAENI
 
Strada Principala; nr 42, cod postal: 827065; tel: 0240577603, 0240577788; fax: 0240577789, 0372877018; e-mail: primariadaeni@yahoo.com       

harta site: Localizare >>> Istoric

  Aşezare geografică Localităţi Istoric  

 

Comuna Dăeni - istoric    

Dăeni făcea parte alături de alte 33 sate din judeţul Tulcea din Plasa Topolog       

   Dăeni, comună mare, importantă, din Sud – Vestul judeţului Tulcea, a reuşit să dăinuiască de-a lungul secolelor. O vreme a fost considerat un târg înstărit. Săpăturile arheologice realizate pe teritoriul acesteia au scos la lumină urme de civilizaţie din prima epocă a fierului, tezaurul descoperit din secolele III – II î.Hr., atestă un comerţ activ cu grecii, iar tezaurul bizantin din secolul XIII d.Hr. întăresc dovezile că a fost o localitate importantă din zona nord dobrogeană. Prima atestare documentară este din 1603 sub forma de Daiani. Se pare că la această dată majoritatea locuitorilor satului erau cei ai satului Daia situat pe malul stâng al Dunării, care au migrat pe malul drept datorită deselor inundaţii din zonă. 

   Tot în această perioadă a avut loc un puternic aflux de românii din Ardeal şi din Muntenia – fugari de pe moşiile boiereşti unde nu mai puteau îndura povara vieţii grele şi a dărilor numeroase. În 1849 agentul polon Korsak aminteşte în studiile sale, despre această localitate sub denumirea de Daiachioi că populaţia era formată din familii din Făgăraş, Braşov şi Trei Scaune. El descrie preocupările acestor locuitori de dezvoltare şi educaţie permanentă. Învăţătura de carte românească se făcea cu mult înainte de anul 1878 în localitate, oamenii apelând la dascăli ai bisericii, dar şi la alţi ştiutori ai buchiei, aduşi de mocanii stabiliţi pe aceste meleaguri. Prima şcoală românească de băieţi s-a înfiinţat în 1879, având ca învăţător pe Francisc Enăşescu, absolvent al Şcolii Normale din Iaşi, care a predat carte copiilor din Dăeni până în 1898. 

   În anul 1884 se înfiinţează şi o şcoală de fete, învăţător fiind Elena Enăşescu, absolventă a Şcolii Centrale din Bucureşti, care va activa până în 1902. Îi urmează învăţătorul Dumitru Gh. Bujilă, figură proeminentă a învăţământului, pedagog de fineţe, bun gospodar. De el îşi aduceau aminte cu respect bătrânii din sat care i-au fost elevi. Din iniţiativa învăţătorului Bujilă a fost ridicată prima şcoală, cu 4 săli de clasă şi cancelarie, în anul 1913, demolându-se cea din 1880, care era necorespunzătoare. Localitatea se mândreşte cu diverse personalităţi locale, precum: etnograful şi culegătorul de folclor Gh. Mihalcea, poeta Veronica Stănei, operatorul de film Vasile Oglindă, dar şi cu figuri de învăţători pe care mulţi oameni nu i-au uitat: pe Ion Clinciu, fost director între 1918- 1928, Dumitru Rugină, Teodora Glonţ, Petre Glonţ şi alţii. De-a lungul secolelor localitatea Dăeni a cunoscut diferite forme de administraţie. Din lucrarea lui Limona Răzvan „Populaţia Dobrodei în perioada Interbelică” aflăm multe detalii istorice privind evoluţia şi starea localităţilor. Astfel, Dăeni făcea parte alături de alte 33 sate din judeţul Tulcea din Plasa Topolog. Populaţia totală a Plasei Topolog însuma 32.564 locuitori. Ocupaţia locuitorilor din acel vremuri, dar şi din prezent este influenţată de varietatea aspectului geografic: agricultura, pescuit, albinărit, creşterea animalelor, exploatarea pădurilor şi a carierelor de piatră. Din povestioarele bătrânilor aflăm că un accent deosebit era pus pe cultura tutunului. Anul 1968 aduce o nouă împărţire administrativă a ţării prin Legea nr. 2/1968, privind organizarea administrativă a teritoriului România. În anexa 1, privind judeţul Tulcea a fost stabilit teritoriul actual al comunei Dăeni.p1-  admin, 09-02-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Daeni - Toate drepturile rezervate