ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DAENI
 
Strada Principala; nr 42, cod postal: 827065; tel: 0240577603, 0240577788; fax: 0240577789, 0372877018; e-mail: primariadaeni@yahoo.com       

harta site: Educaţie >>> Şcoala şi elevii

  Şcoala şi elevii  


    

Infrastructura educaţională în comuna Dăeni       
    • Şcoala generală clasele I-VII Dăeni

Şcoala de învăţământ primar şi gimnazial are 2 corpuri. Primul corp construit în 1963 – „Scoala Veche” a fost modernizat în perioada 2008 – 2009 printr-un program european finanţat de Banca Mondială. Al doilea corp – „Scoala Nouă” a fost construit în anul 1980 şi momentan este în curs de modernizare.
În totalitatea şcoala comunei Dăeni are un număr total de 5 săli de curs şi 5 laboratoare (fizică, chimie, biologie, istorie şi informatică), unde îşi desfăşoară activitatea didactică  ..... cadre didactice cu un număr de 180 elevi înscrişi pentru  anul şcolar 2011-2012. Biblioteca şcoli pune la dispoziţia elevilor un număr de 7.700 volume.

    • Grădiniţa cu program normal Dăeni

Grădiniţa cu program normal Dăeni construită în anul 2008, cuprinde 4 săli de curs unde îşi desfăşoară activitatea didactică 3 educatori. Pentru anul şcolar 2011- 2012 sunt înscrişi în cadrul grădiniţei – 60 de copii.

 • After school Dăeni

În cadrul proiectului integrat „Dezvoltarea infrastructurii, îmbunătăţirea serviciilor de bază şi punerea în valoare a moştenirii culturale în comuna Dăeni, judeţul Tulcea” urmează în perioada octombrie 2011 – octombrie 2012 să fie construit un centru de asistenţă după programul şcolar.

 • Bază sportivă multifuncţională Dăeni

La finalul lunii noiembrie urmează să fie încheiate activităţile de construire a bazei sportive multifuncţionale – model II (acoperire sintetică, vestiare, duşuri, grupuri sanitare). Acest proiect s-a realizat prin finanţarea Guvernului României în baza OG 7/2006 - „Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural” .

    • Centru cultural Dăeni

„Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban”are ca obiectiv realizarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul urban. Acest proiect a fost aprobat pentru căminul cultural Dăeni, s-a realizat cererea de finanţare, expertiza tehnică şi termică, urmând a se realiza şi celelalte acţiuni pentru realizarea lucrării, care presupune:

 • lucrări de reabilitare şi modernizare clădire cămin cultural;
 • grupuri sanitare,
 • construire centrală termică;
 • dotări: set mobilier sală de spectacole, set mobilier bibliotecă.


p1-  admin, 09-02-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Daeni - Toate drepturile rezervate