ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DAENI
 
Strada Principala; nr 42, cod postal: 827065; tel: 0240577603, 0240577788; fax: 0240577789, 0372877018; e-mail: primariadaeni@yahoo.com       

harta site: Economie >>> Infrastructura

  Investitii Infrastructura Industria şi comerţul Mediul de afaceri Instituţii publice, Servicii locale Societatea civilă, ONG-uri Agricultura  

 

Infrastructura locală       

Infrastructura de drumuri
Reţeaua rutieră a comunei Dăeni este compusă din drumuri naţionale, judeţene, comunale şi străzi. 
Reţeaua de străzi de 53 km este parţial pietruită din resurse proprii.
În cadrul proiectului integrat „Dezvoltarea infrastructurii, îmbunătăţirea serviciilor de bază şi punerea în valoare a moştenirii culturale în comuna Dăeni, judeţul Tulcea” urmează în perioada octombrie 2011 – octombrie 2012 să fie reabilitate şi modernizate străzi pe o lungime totală de 4,4km. Aceasta presupune amenajare trotuare, rigole, podeţe, precum şi asfaltarea străzilor pe toată lungimea aprobată prin proiect. 
Prin „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizare de spaţii verzi în localitate”, urmează în perioada septembrie – decembrie 2011 să fie amenajate spaţii verzi în centrul comunei.
Reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare
Alimentarea cu apă a comunei Dăeni a fost reabilitată în perioada 2008 -2009 pe toată lungimea stradală, cu o lungime de 42 km.
Staţia de alimentare cu apă a fost construită în 2004.
În cadrul proiectului integrat „Dezvoltarea infrastructurii, îmbunătăţirea serviciilor de bază şi punerea în valoare a moştenirii culturale în comuna Dăeni, judeţul Tulcea” urmează în perioada octombrie 2011 – octombrie 2012 să fie construită reţea de canalizare ape menajere în sistem centralizat pe o lungime stradală de 4,4km şi staţie de tratare a apelor uzate, conform planului cadastral în zona T31A123.
Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a localităţi se face din sistemul energetic naţional, prin reţele electrice de distribuţie.  Reţeaua de 0,4KV este destinată pentru iluminatul public, consum în locuinţe particulare, social-culturale şi societăţi economice.
Reţeaua de iluminat public are o lungime de 42km şi parcurge toate străzile comunei.
Colectarea deşeurilor
Colectarea deşeurilor menajere se realizează de către societatea de salubrizare Remat prin ridicarea periodică a containerelor special amenajate la intersecţia străzilor. Deşeurile animaliere sunt ridicate de către SC CAZACIOC SRL SMÂRDAN depozitate de către localnicii la rampa de tranzit.
În cadrul proiectului integrat „Dezvoltarea infrastructurii, îmbunătăţirea serviciilor de bază şi punerea în valoare a moştenirii culturale în comuna Dăeni, judeţul Tulcea” urmează în perioada octombrie 2011 – octombrie 2012 să fie achiziţionat un tractor cu remorcă în valoare de 167.115lei pentru realizarea de servicii în localitate.
Există containere pentru colectare selectivă deşeuri.
Infrastructura educaţională

    • Şcoala generală clasele I-VII Dăeni

Şcoala de învăţământ primar şi gimnazial are 2 corpuri. Primul corp construit în 1963 – „Scoala Veche” a fost modernizat în perioada 2008 – 2009 printr-un program european finanţat de Banca Mondială. Al doilea corp – „Scoala Nouă” a fost construit în anul 1980 şi momentan este în curs de modernizare. 
În totalitatea şcoala comunei Dăeni are un număr total de 5 săli de curs şi 5 laboratoare (fizică, chimie, biologie, istorie şi informatică), unde îşi desfăşoară activitatea didactică  ..... cadre didactice cu un număr de 180 elevi înscrişi pentru  anul şcolar 2011-2012. Biblioteca şcoli pune la dispoziţia elevilor un număr de 7.700 volume.

    • Grădiniţa cu program normal Dăeni

Grădiniţa cu program normal Dăeni construită în anul 2008, cuprinde 4 săli de curs unde îşi desfăşoară activitatea didactică 3 educatori. Pentru anul şcolar 2011- 2012 sunt înscrişi în cadrul grădiniţei – 60 de copii.

 • After school Dăeni

În cadrul proiectului integrat „Dezvoltarea infrastructurii, îmbunătăţirea serviciilor de bază şi punerea în valoare a moştenirii culturale în comuna Dăeni, judeţul Tulcea” urmează în perioada octombrie 2011 – octombrie 2012 să fie construit un centru de asistenţă după programul şcolar.

 • Bază sportivă multifuncţională Dăeni

La finalul lunii noiembrie urmează să fie încheiate activităţile de construire a bazei sportive multifuncţionale – model II (acoperire sintetică, vestiare, duşuri, grupuri sanitare). Acest proiect s-a realizat prin finanţarea Guvernului României în baza OG 7/2006 - „Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural” .

    • Centru cultural Dăeni

„Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban”are ca obiectiv realizarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul urban. Acest proiect a fost aprobat pentru căminul cultural Dăeni, s-a realizat cererea de finanţare, expertiza tehnică şi termică, urmând a se realiza şi celelalte acţiuni pentru realizarea lucrării, care presupune:

 • lucrări de reabilitare şi modernizare clădire cămin cultural;
 • grupuri sanitare,
 • construire centrală termică;
 • dotări: set mobilier sală de spectacole, set mobilier bibliotecă.

Sănătare şi asistenţă socială
În comună funcţionează:

 • 1 cabinet medical individual;
 • 1 punct farmaceutic;
 • 1 cabinet stomatologic;
 • 1 dispensar veterinar.            

Serviciul de asistenţa socială funcţionează în cadrul primăriei, unde îşi desfăşoară activitatea 1 funcţionar public.
Comunicaţii
Comunicaţiile sunt acoperite pe toate căile: telefonie fixă si mobilă, televiziune prin antenă satelit şi internet.p1-  admin, 09-02-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Daeni - Toate drepturile rezervate