ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DAENI
 
Strada Principala; nr 42, cod postal: 827065; tel: 0240577603, 0240577788; fax: 0240577789, 0372877018; e-mail: primariadaeni@yahoo.com       

harta site: Descriere >>> Social Cultural

  Social Cultural Tradiţii locale Relief, Climă, Faună  

 

Aspecte sociale şi culturale din Comuna Dăeni    

Situaţia demografică       
   Conform datelor deţinute de Primărie populaţia totală a comunei Dăeni este de 2.537 locuitori, în totalitate naţionalitate română. Persoanele plecate la muncă în străinătate reprezintă aproximativ 6%. Numărul total de gospodării: 1.050 gospodării.


p1-  admin, 09-02-2012   


    

Ocuparea populaţiei       

   Comuna Dăeni concentrează cea mai mare parte a forţei de muncă în agricultură, producţia vegetală şi cea animală. Alte activităţi cu pondere mică sunt: comerţul de produse alimentare şi non-alimentare, prestările de servicii. Printre activităţile desfăşurate de către locuitori se numără activităţi păstrate de-a lungul anilor şi transmise din generaţie în generaţie: păstorit, pescuit, albinărit, fierărie, dogărie, tâmplărie şi alte activităţi meşteşugăreşti(hămurărie curelărie, împletituri din răchită, sculptură în lemn, pictură, ţesătorie, cusătorie şi împletituri artizanale).


Comuna Dăeni, judeţul Tulcea


p2-  admin, 09-02-2012   


    

Căminul Cultural Dăeni       
   Căminul cultural a pus o amprentă deosebită asupra transmiterii şi desfăşurărilor obiceiurilor tradiţionale anuale. Anul 1990 şi următorii au reprezentat pentru acesta o decădere din drepturi, o îndepărtare a tinerilor şi a bătrânilor de organizarea şi desfăşurarea de activităţi culturale şi de divertisment. În prezent se urmăreşte prin reabilitarea şi dotarea căminelor culturale atragerea tinerilor, a tuturor locuitorilor, revitalizarea vieţii culturale la sate. Legea serviciului social, apărută în prima jumătate a secolului XX, prin prevederile acesteia de construire aşezăminte culturale, a avut un rol foarte important în viaţa culturală a României. În sprijinul acestei legi, în 1923, se înfiinţează Fundaţia Culturală Regală Principele Carol I cu scopul de a revitaliza viaţa culturală la sate. În cadrul căminelor culturale trebuiau organizate case de cultură, biblioteci, şezători. 
   Construit în 1930, căminul cultural din Dăeni a fost reabilitat în 1992. În prezent, în cadrul căminului cultural îşi desfăşoară activităţile specifice de valorificare a tradiţiilor populare din zonă ansamblul folcloric Hora Pleşoaei. Acest ansamblu a beneficiat în cadrul proiectului integrat ”Dezvoltarea infrastructurii, îmbunătăţirea serviciilor de bază şi punerea în valoare a moştenirii culturale în comuna Dăeni, judeţul Tulcea” de un însemnat sprijin financiar pentru valorificarea tradiţiilor şi continuitatea acestuia. În cadrul căminul cultural funcţionează şi un Centru de informare comunitar, care în colaborare cu diferite instituţii şi diverşi specialişti urmăreşte crearea unei baze de date despre zonă, comunitate, a unui site al comunei cu date de interes general actualizate periodic.

 p3-  admin, 06-04-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Daeni - Toate drepturile rezervate