ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DAENI
 
Strada Principala; nr 42, cod postal: 827065; tel: 0240577603, 0240577788; fax: 0240577789, 0372877018; e-mail: primariadaeni@yahoo.com       

harta site: Descriere >>> Relief, Climă, Faună

  Social Cultural Tradiţii locale Relief, Climă, Faună  


    

relief       

   Dobrogea a rămas una din regiunile geografice strategice ale ţării, alături de Carpaţi şi de Transilvania cu un relief foarte variat. Relieful comunei Dăeni, caracteristic Dobrogei centrale, cu o câmpie uşor vălurită se întrepătrunde cu lunca Dunării, în mare parte prin mici povârnişuri de loess. Din rădăcinile vechiului masiv nord dobrogean apare pe teritoriul comunei Dealul Moşului, Movila Stârbu, Movila de la Boldan, Dealul Curboaia, Movila lui Târcă, Movila Ponaila, Dealul Serteasca. Prin loess-ul caracteristic zonei, de-a lungul timpului mici pârâiaşe au croit văi. 

   Teritoriul estic al comunei este brăzdat de Valea Stinei şi Valea Plutaşu, văi formate de cursul natural al unui pârâu care izvorăşte de undeva de pe teritoriul comunei Topolog şi se varsă în final în Dunăre. De pe teritoriul comunei Casimcea izvorăsc mai multe pârâiaşe care se unesc în cursul lor pe teritoriul Dăeni formând Valea Târcă cu vărsare în Dunăre. Pe braţul Măcin al Dunării se întâlnesc numeroase insule, dintre care cele mai cunoscute sunt: Pastrama, Tifănari, Chiciul lui Topoleanu, Prund, etc.


Relieful comunei Dăeni


p1-  admin, 09-02-2012   


    

clima       
   Sub raport climatic se înregistrează climă temperat continentală cu influenţe de stepă, cu veri fierbinţi şi precipitaţii slabe şi cu ierni geroase şi vânturi puternice. Temperatura medie anuală este de 10°, iar cantitatea medie de precipitaţii este de 400mm/m² anual. Clima întregului teritoriu nord - dobrogean este o climă temperată cu un pronunţat caracter de umiditate în lunile de primăvară şi toamnă. Cele mai scăzute temperaturi sunt spre sfârşitul lunii ianuarie şi începutul lunii februarie, când se poate ajunge până la – 22°C, iar cele mai ridicate în lunile iunie-iulie, se poate ajunge la +35° - 40°C. Vânturile dominante sunt cele de Nord - Est, crivăţul şi vântul uscat dinspre Sud - Est, numit de localnici „răsăritul”.


p2-  admin, 09-02-2012   


    

fauna şi flora       
   Flora comunei este specifică regiunii dobrogene – stepa, cu ierburi perene, în special graminee şi pâlcuri de arbuşti. De-a lungul braţului Măcin al Dunării întâlnim pădurii de salcie şi plop. Pe insulele, printre sălcii şi plopi sunt liane, rugi de mure şi desişuri de cătină de baltă. Dunărea şi bălţile adiacente adăpostesc peşti, păsări şi mamifere de baltă (gâşte sălbatice, raţe sălbatice, berze, egrete, lebede, berze, vidre etc). În zona colinelor şi a câmpiei se întâlnesc: iepurii de câmp, rozătoare de stepă, vulpi, bursuci, dihori, broaşte ţestoase, şerpi, şopârle, păsări răpitoare (uliul, bufniţa, erele, şoim, etc), privighetorii, ciocănitoare, lăstuni şi multe altele. În această zonă, broasca ţestoasă dobrogeană este declarată monument al naturii.


p3-  admin, 09-02-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Daeni - Toate drepturile rezervate