ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DAENI
 
Strada Principala; nr 42, cod postal: 827065; tel: 0240577603, 0240577788; fax: 0240577789, 0372877018; e-mail: primariadaeni@yahoo.com       

harta site: Comunicate >>> Anunţuri, licitaţii, manifestări

  Anunţuri, licitaţii, manifestări Publicatii Casatorii  
aici anunturi recente >>>


 

Anunt Dezbatere Publica    

Proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de functionare a unitatilor economice de pe raza Comunei Daeni, judetul Tulcea.       

ANUNT

 

       In conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se supune dezbaterii publice Proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de functionare a unitatilor economice de pe raza Comunei Daeni, judetul Tulcea.

      Proiectul actului normativ mentionat  poate fi consultat accesand :

                              >>> Proiect de Hotarare aprobare program...

 sau la sediul din strada Principala, nr. 42.

      Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor depune la d-na viceprimar Bordei Verde Veronica – responsabil in relatia cu societatea civila – conform Legii nr. 52 / 2003, pana la data de 28.03.2013.

      Materialele vor cuprinde mentiunea ,,Recomandare la proiectul de act normativ”.p1-  admin, 26-02-2013   

 

Anunt cu privire la INTENTIA DE ELABORARE: PLANURI URBANISTICE ZONALE – AMPLASARE PARC DE TURBINE EOLIENE, ORGANIZARE SANTIER, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR DE RACORDARE LA S.E.N.    

(DA_VII, DA_IX, DA_XII, DA_XIII, DA_XIV, DA_XV) – FAZA 2, amplasate in F12 extravilan, comuna Daeni, judetul Tulcea       

Persoanele interesate privind elaborarea acestor PLANURI URBANISTICE ZONALE sunt invitate  in data de 07.09.2012, incepand cu ora 14.00 la sediul Primariei Daeni, judetul Tulcea – sala de sedinte, cand va avea loc consultarea si informarea publicului.

DA_VII: T67 A 283, De 162, De 173, De 176, De 175, De 163/1, De 277, De 291, De 289, De 566, De 288/1, De 285, De 163, De 164, De 282, De 281, De 577, De 575, De 574, De 570.

DA_IX: T92 A 571, De 289, De 291, De 289/1, De 163, De 164, De 281, De 575, De 574, De 570; T112 A 647, De 568, De 648, De 644, De 718, De 715, De 651/2, De 550, De 554, De 653, De 566.

DA_XII: T123 A 716, T112 A647, De 570, De 164, De 163, De 568, De 648, De 644, De 718, De 715, De 550, De 554, De 653.

DA_XIII: T94 A576, De 637, De 638, De 281, De 575, De 574, De 646, De 644; T109 A 639.

DA_XIV: T111 A 643, De 574, De 646, De 644, De 575, De 720, De 722, De 727, De 718, De 715, De 648.

DA_XV: T124 A719, De 638, De 637, De 575, De 646, De 644, De 720, De 722, De 727, De 718.

            PRIMAR,                                            REFERENT URBANISM, 

GHERGHIŞAN MARIAN                                  SÎRBU DUMITRU p2-  admin, 04-09-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Daeni - Toate drepturile rezervate